Rasa kotów Tonkijskich – informacje

Rasa kotów Tonkijskich – informacje

Rasa kotów tonkijskich wciąż jeszcze nie jest zbyt popularna Polsce. Co więcej można zaryzykować stwierdzenie, że nie jest ona nawet zbyt popularna w Europie. Jedyny chlubny wyjątek zdaje się pełnić w tym względzie Anglia. Rasa kotów tonkijskich powstała ze skrzyżowania razy syjamskiej i burmańskiej. Sytuacja ta miała miejsce na przełomie lat 50, 60 ubiegłego wieku. Krzyżówek tych próbowano głównie na terytoriach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Połączenie, jakie powstało w wyniku tej krzyżówki jest bardzo interesujące i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wygląd kota tonkijskiego, ale również o pewne cechy charakterologiczne.

Koty tonkijskie stały się bowiem znacznie żywsze i energiczniejsze od kotów burmańskich, ale też mniej uparte i wymagające, a nawet spokojniejsze niż koty syjamskie. Rasa tonkijska została oficjalnie zanana w latach 80 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. To tam też koty tonkijskie cieszą się po dziś dzień największą popularnością. Chociaż w ostatnich latach sytuacja ta zadaje się zmieniać.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.